HAM RADIO

     Ham rádio, nebo také amatérské rádio, no prostě amatéření, to je můj největší a jak už to vypadá celoživotní koníček. Začalo to někdy v sedmé nebo osmé třídě základní školy a prvním zasvěcovatelem byl starší kamarád, se kterým jsme vždycky cestou z nepovinné němčiny probírali různé bastlířské problémy. Pamatuju si, že jsme si střídavě půjčovali v Městské knihovně perfektní knížku - "Jiří Škoda: S tranzistorem a baterií" a bastlili různá zapojení v ní přístupnou, čtivou formou uvedená. (Tuto knížku se mi nedávno podařilo po cca 30ti létech sehnat a je zajímavé, jak si při listování člověk všechny ty "stavby" zpětně vybavuje.) Postupně jsem se orientoval spíše na radiotechniku a kamarád Jirka S. ten zase tíhnul více k jedničkám a nulám. Já jsem na vypůjčeném inkurantním přijímači EK10A poslouchal fone provoz na 3,5Mhz pásmu a zapisoval jsem volací značky amatérských stanic, které jsem zaslechl. Pořád jsem však byl "vlk samotář" a těm nebylo v dobách minulých přáno. K získání OK koncese bylo zapotřebí být členem nějakého radioklubu a samozřejmě také členem vše zastřešujícího Svazarmu. A k tomu jsem se dostal až poměrně pozdě, někdy v roce 1987. To už jsem pracoval na jednom TV vysílači poblíž Chrudimi a tam jsem poznal Slávka OK1DWI, který zrovna začal docházet na Chrudimskou kolektivku OK1KCR, kde se připravoval na získání koncese. Jednou mně vzal sebou a pak už to šlo poměrně rychle. Z magnetofonu jsem se naučil morse a někdy v roce1988 jsem úspěšně složil zkoušky OK. Ale co je hlavní, přišel jsem tam mezi partu výborných kluků. Zároveň s Petrem OK1FRG se nás ujal Ivan (tenkrát ještě OK1DQC), který se do Chrudimi zrovna v té době přistěhoval a předal nám všechny potřebné zkušenosti. Vysílali jsme z klubu na KV pásmech a hodně jsme se v té době taky účastnili VKV závodů na 2m z kót v okolí Chrudimi. Absolvovali jsme prakticky všechny provozní aktivy a samozřejmě i hlavní závody v sezóně. To bylo všechno ještě ve "starém" klubu.
      Po roce 1989 jsme se museli přestěhovat z důvodu restituce o dům dál a zároveň se začala činnost radioklubu ubírat trošku jiným směrem. Někteří starší členové klubu zůstali v myslích v dobách Svazarmu a nebyli přístupní "reformním" snahám nás "mladších". Dopadlo to tak, že provoz OK1KCR na KV pásmech úplně ustal a parta nás "mladších" se začala scházet sice stále ve stejnou dobu, ale už na jiném místě. Vše proběhlo tak nějak postupně a v klidu, takže dneska jsou v Chrudimi dvě party, které spolu normálně komunikují a obě patří do kolektivky OK1KCR. "Staročeši" se stále scházejí v prostorách klubu, vzpomínají na staré klubové časy a jednou v roce pořádají QRP setkání a my "mladočeši" se scházíme v blízké hospůdce (každou středu večer hospoda "Na Sklepích") a jezdíme VKV závody z vysílacího střediska, které jsme vybudovali na kopci nedaleko Chotěboře.
      Ale to už je jiná kapitola - viz  Contestklub Vestec.  


Zpět na hlavní stránku