QRP setkání Chrudim 2016

    V sobotu 19.3.2016, tentokráte to vyšlo přesně na svátek Josefa, proběhlo v Chrudimi QRP setkání. A že je to Setkání už tradiční, o tom netřeba hovořit, vždyť letos to bylo už po třicátéprvé, co se sešli nejen zarputilí příznivci KV QRP provozu, ale i ostatní spříznění Hamové z blízkého i dalekého okolí. Ti hodně vzdálení účastníci využili tradičně možnost přespat přímo v prostorách setkání a přijeli proto již v pátek odpoledne. Péčí našeho pana předsedy chrudimského radioklubu Ivana OK1PI, byla natažena tradiční LW "anténa" t.j. kus lakovaného drátu z okna přednáškové místnosti k blízkému stromu u parkoviště, čímžpádem bylo možno v praxi vyzkoušet účastníky přivezená různá umně zbastlená kverpítka.
    Vlastní sobotní Setkání začalo, potom co se zaplnil přednáškový sál, někdy po osmé hodině ranní. Účastníci si nejprve krátce připomněli již druhé smutné výročí úmrtí nestora chrudimských setkání Karla OK1AIJ a potom už proběhlo vyhodnocení letošního QRP závodu v režii Milana OK1DMP, který zároveň pohovořil o použitém vyhodnocovacím softwéru a o různých úskalích spojených se spracováním zaslaných deníků ze závodu. Závěrem byly pro stanice, které se umístily na čelných místech pořadí v jednotlivých kategoriích, připraveny diplomy. Jenom škoda, že k jejich osobnímu předání, vzhledem k neúčasti příslušných hamů bohužel nedošlo. Dalším bodem první "oficiálnější" poloviny setkání bylo povídání Pavla OK1DNZ o vývoji a bastlení mobilní magnetky, včetně příslušného ATU, pro KV pásma. Jak je na těchto setkáních zvykem, vše probíhalo v naprosto neformálním duchu a na místě bylo možno výsledný bastlprodukt prohlédnout a prokonzultovat přímo s autorem. Dále se opět ujal mikrofonu Milan OK1DMP a seznámil přítomné s poměrně novým digimódem JT9. Na stole bylo zároveň v provozu jednoduché digi pracoviště s levným tabletem a FT817. Zájemci využili možnost a dozvěděli se třeba i praktické zkušenosti, jak propojit právě obyčejný tablet s TRXem. Ono to u těch kombinovaných audio vstupů/výstupů soudobých notebooku, tabletů a ostatnich PC šrotů, hlídajících signálové smyčky, není až tak triviální. A po tomto povídání už následovala druhá část setkání, kdy je prostor pro to správné "setkávání se", poklábosení s kamarády, sdělení si různých zkušeností a drbů z pásem a podobně. Kdo chtěl, nabízel taky nějaký ten blešákový ham materiál, ale toho bylo tentokrát minimálně a myslím, že to ani nikomu nechybělo. Kolem poledne se pomalu začal sál vyprazdňovat a chrudimské QRP setkání 2016 se stalo historií.
    Letos byla o něco menší účast než jiné roky, ale dlužno dodat, že zde masovost nikdy nebyla cílem, čemuž odpovídá i úmyslně minimální propagace. Během uplynulých roků se Chrudim pod záštitou QRP stala víceméně místem jarního setkávání se takových těch "echthamů", kteří vědí v čem je krása CW a jaké to je udělat QSO s vlastnoručně vyvinutým a sbastleným zařízením. Bohužel v dnešním zkomercionalizovaném světě "internetových a mediálních odborníků" na všechno a zároveň na nic, pod taktovkou strýčka Gúgla, je takových lidí a nejen mezi námi hamy, míň a míň...Bylo pro mne ctí strávit s nimi UFB sobotní dopoledne !


Foto OK1FRD

všechna práva vyhražena

© 2016

Home