Polní den Vestec 2014

    Letošní PD byl celkem netradičně spojen s nutnými údržbovými pracemi na našem letitém panváglu. Do přívěsu nám celkem masivně zatéká a jelikož jsme to v zápalu boje celá léta neřešili, voda napáchala celkem značné škody. Bylo jasné, že jenom nátěr tentokrát nepomůže a bude potřeba řešit hlavně příčinu problémů tj zabránit vnikání vody. Během dvou brigád před PD (viz brigáda) jsme se pokusili najít a zatěsnit různé netěsnosti, hlavně kolem oken, kterými si našla voda cestu dovnitř. Podařilo se nám to však zatím jenom částečně, není to až tak jednoduché, voda je jak známo "prevít". Budeme v tom muset ještě v budoucnu pokračovat. Zároveň jsme, vlastně poprvé po mnoha letech, důkladně vyklidili pomocné prostory přívěsu, abychom si udělali představu o rozsahu škod a mohli vymyslet jak to řešit dál.
    Příjezd na kopec byl zpestřen tím, že v celé vesnici a tedy ani u nás, nešla elektrika. Jak jsme zjistili ČEZ měl plánovanou celodenní odstávku. Což o to, že nám tím pádem nefunguje elektrické ruční nářadí, to nám až tak nevadilo. Mnohem horší bylo, že byl mimo provoz chlaďák, čímž pádem jsme se mohli jenom smutně koukat na sudy s pěnivým mokem. Chladící zařízení je kombinováno zároveň s kompresorem, který se stará o to, aby pivo vytékalo ze sudu do sklenic. Z kusu větve a z trosek nějaké automobilní pumpičky se podařilo vyrobit jakousi hustilku a bylo vyhráno, pivo teklo. Sklenice sice nebyly orošené, jak je na Vestci dobrým zvykem, ale lepší něco než nic.
    Celý letošní pobyt na kopci jinak proběhl standartně. Počasí nám přálo, nebylo sice stálé "palermo", ale ani nám všechny dny nepropršely. Rádi jsme tradičně mezi námi přivítali kamarády hamy, kteří nás pravidelně na PD navštěvují, některé jsme viděli zase po delší době. Myslím, že je z následujících fotek vidět, že i ten letošní polňák byl tím správným "pohlazením na duši".


Elektrický proud neproudil...

Elektrický proud neproudil...

Zmobilizovali jsme veškeré rezervy a pivo se nam přece jenom podařilo vymámit z kovového obalu

Zmobilizovali jsme veškeré rezervy a pivo se nam přece jenom podařilo vymámit z kovového obalu

Lukáš pracuje s narychlo vytvořeným manuálně ovládaným tlakovacím zařízením

Lukáš pracuje s narychlo vytvořeným manuálně ovládaným tlakovacím zařízením

Stálo to sice něco námahy, ale fungovalo to

Stálo to sice něco námahy, ale fungovalo to

Příprava desky cti

Příprava desky cti

Buřtovník již, jako každým rokem, nabízí své plody

Buřtovník již, jako každým rokem, nabízí své plody

Pomalu se začínáme scházet, někteří jedinci jsou znaveni již krátce po příjezdu

Pomalu se začínáme scházet, někteří jedinci jsou znaveni již krátce po příjezdu

V pozadí stojí Láďa OK1FCR a Kamil OK1AIJ, na zemi relaxuje Vláďa OK1SVB

V pozadí stojí Láďa OK1FCR a Kamil OK1AIJ, na zemi relaxuje Vláďa OK1SVB

Kamil OK1AIJ poblíže polního výčepu

Kamil OK1AIJ poblíže polního výčepu

Láďa OK1FCR

Láďa OK1FCR

Kamil OK1AIJ

Kamil OK1AIJ

Silné povětří na Vestci udolá nejednoho junáka

Silné povětří na Vestci udolá nejednoho junáka

Asanační práce v suterénu panváglu

Asanační práce v suterénu panváglu

To se našlo věcí !

To se našlo věcí !

Dlouholeté působení vody dělá divy

Dlouholeté působení vody dělá divy

Vzali jsme to opravdu

Vzali jsme to opravdu "od podlahy"

Lukáš coby zastánce razantních řešení, navrhuje vybourat mírně zkorodovanou podlahu

Lukáš coby zastánce razantních řešení, navrhuje vybourat mírně zkorodovanou podlahu

A toho šrotu, co se může vyházet !

A toho šrotu, co se může vyházet !

Všechno užitečné věci, bohužel čas jejich užitečnosti vypršel již před drahnými léty...

Všechno užitečné věci, bohužel čas jejich užitečnosti vypršel již před drahnými léty...

Připadal jsem si jak horník v uhelné sloji

Připadal jsem si jak horník v uhelné sloji

Naštěstí mně mojí věrní kamarádi dodávali patřičné tekutiny..

Naštěstí mně mojí věrní kamarádi dodávali patřičné tekutiny..

Shnilou podlahu se podařilo vypreparovat a nedalo to ani moc práce

Shnilou podlahu se podařilo vypreparovat a nedalo to ani moc práce

Byly potřeba jenom šikovné ruce

Byly potřeba jenom šikovné ruce

A něco málo nástrojů

A něco málo nástrojů

A je to venku !

A je to venku !

To se nám to ale prosvětlilo....

To se nám to ale prosvětlilo....

Vykklízení suterénu probíhalo ve velkém stylu

Vykklízení suterénu probíhalo ve velkém stylu

Vedle panváglu se hromadily rozličné artefakty

Vedle panváglu se hromadily rozličné artefakty

Potom, co byly omylem vyhozeny i části provozního stožáru, bylo nutno poněkud zmírnit úsilí...

Potom, co byly omylem vyhozeny i části provozního stožáru, bylo nutno poněkud zmírnit úsilí...

Věci hořlavého charakteru byly operativně převáženy do polní spalovny

Věci hořlavého charakteru byly operativně převáženy do polní spalovny

Likvidační komise v akci

Likvidační komise v akci

Naše polní spalovna v réžii Martena OK1CMA

Naše polní spalovna v réžii Martena OK1CMA

Marten má proces hoření jako obvykle naprosto pod kontrolou

Marten má proces hoření jako obvykle naprosto pod kontrolou

Láďa OK1FCR na poslední chvíli uklízí kempingový stoleček, o minutu déle by byl již jeho osud nenávratně spečetěn...

Láďa OK1FCR na poslední chvíli uklízí kempingový stoleček, o minutu déle by byl již jeho osud nenávratně spečetěn...

Marten pouze důrazně žádá od přihlížejících hamů pravidelný přísun chladného moku

Marten pouze důrazně žádá od přihlížejících hamů pravidelný přísun chladného moku

Jedná se o práci v horkém provozu

Jedná se o práci v horkém provozu

Smutný výraz ředitele spalovny. Půllitr se momentálně přednostně točí...

Smutný výraz ředitele spalovny. Půllitr se momentálně přednostně točí...

Odborná příprava paliva

Odborná příprava paliva

K řízení procesu slouží regulační tyč

K řízení procesu slouží regulační tyč

Oko požárníka by zaplesalo

Oko požárníka by zaplesalo

A oko hasiče by zaplesalo jakbysmet

A oko hasiče by zaplesalo jakbysmet

Hoří má panenko !

Hoří má panenko !

Detailní pohled na proces okysličování

Detailní pohled na proces okysličování

Zpovzdálé vše s obdivem sledují spoluhamové

Zpovzdálé vše s obdivem sledují spoluhamové

Marten stále v naprostém klidu

Marten stále v naprostém klidu

Ani blízkost stanu OKFCR teamu zvaného šapitó, nevyvádí Martena z míry

Ani blízkost stanu OKFCR teamu zvaného šapitó, nevyvádí Martena z míry

Dokonce ani směr větru nemůže Martena nikterak rozhodit

Dokonce ani směr větru nemůže Martena nikterak rozhodit

Probíhá řízený proces spalování

Probíhá řízený proces spalování

Stále naplno spalujeme

Stále naplno spalujeme

Láďa OK1FCR se dotazuje, zda není jeho stan v ohrožení

Láďa OK1FCR se dotazuje, zda není jeho stan v ohrožení

Marten ubezpečuje, že stan OK1FCR je mimo nebezpečnou zónu a na důkaz toho zvyšuje gradient hoření

Marten ubezpečuje, že stan OK1FCR je mimo nebezpečnou zónu a na důkaz toho zvyšuje gradient hoření

Exhalace byly sice mohutné

Exhalace byly sice mohutné

Čoudilo se jenom krátký okamžik

Čoudilo se jenom krátký okamžik

Stan OK1FCR se ztratil z dohledu

Stan OK1FCR se ztratil z dohledu

Láďa OK1FCR se i přes ubezpečení vrchního paliče o tom, že je vše v pořádku, sám přesvědčuje o stavu spalovacího procesu

Láďa OK1FCR se i přes ubezpečení vrchního paliče o tom, že je vše v pořádku, sám přesvědčuje o stavu spalovacího procesu

Vše je stále naprosto pod kontrolou

Vše je stále naprosto pod kontrolou

Vděčný objekt přihlížejících paparoziů

Vděčný objekt přihlížejících paparoziů

A ještě z jiného úhlu pohledu

A ještě z jiného úhlu pohledu

Láďa přikládá, u ohně je skvělá nálada...

Láďa přikládá, u ohně je skvělá nálada...

Ještě drobná úprava topeniště

Ještě drobná úprava topeniště

A blíží se finále

A blíží se finále

Žebřík....naše bývalá dlouho hýčkaná chlouba...

Žebřík....naše bývalá dlouho hýčkaná chlouba...

Přes den velkospalovna a večer již opět příjemný táboráček

Přes den velkospalovna a večer již opět příjemný táboráček

Bez buřtů by to nešlo. OK1MHW s Kubíkem OK1BP a OK1IOA

Bez buřtů by to nešlo. OK1MHW s Kubíkem OK1BP a OK1IOA

Marten OK1CMA sleduje v nočních hodinách vývoj  WX

Marten OK1CMA sleduje v nočních hodinách vývoj WX

OK1CMA a jeho meteorologické pracoviště v těsné blízkosti polního výčepu - blíží se půlnoc

OK1CMA a jeho meteorologické pracoviště v těsné blízkosti polního výčepu - blíží se půlnoc

Noční provoz

Noční provoz

Ráno u snídaně

Ráno u snídaně

Ještě jednou snídaně

Ještě jednou snídaně

OK1PI, Vojta, OK1MHW a OK1JD

OK1PI, Vojta, OK1MHW a OK1JD

Hlavně když je veselo

Hlavně když je veselo

A ještě snídaně

A ještě snídaně

Posezení pod plodícím buřtovníkem

Posezení pod plodícím buřtovníkem

Dost bylo legrace, je na čase postavit antény

Dost bylo legrace, je na čase postavit antény

Jako každý rok, tradiční návštěva - Václav OK1WVL a jeho NSU

Jako každý rok, tradiční návštěva - Václav OK1WVL a jeho NSU

Co by pro jednoho bylo šrotem, pro druhého je kýženým pokladem

Co by pro jednoho bylo šrotem, pro druhého je kýženým pokladem

Skvělý utopenci od Bohouška OK1PBB

Skvělý utopenci od Bohouška OK1PBB

Centrum dění pod buřtovníkem

Centrum dění pod buřtovníkem

OK1JD testuje UFB Bohouškovy utopence

OK1JD testuje UFB Bohouškovy utopence

DX prak z dílny Kamila OK1AIJ

DX prak z dílny Kamila OK1AIJ

Ve stínu pod buřtovníkem

Ve stínu pod buřtovníkem

Bohoušek OK1PBB

Bohoušek OK1PBB

Bohoušek a jeho meducína

Bohoušek a jeho meducína

OK1JD se s Vojtíškem připravují na PDM

OK1JD se s Vojtíškem připravují na PDM

OK1CMA, OK1FCR a OK1AIJ

OK1CMA, OK1FCR a OK1AIJ

Přípravné práce ve strojovně

Přípravné práce ve strojovně

Tento bicykl byl taktéž v poslední chvíli zachráněn před živelným sešrotováním

Tento bicykl byl taktéž v poslední chvíli zachráněn před živelným sešrotováním

Vojta s Honzou OK1JD a PDM

Vojta s Honzou OK1JD a PDM

PDM OK1KCR 2m pracoviště

PDM OK1KCR 2m pracoviště

OK1PBB, OK1MHW a OK1PI

OK1PBB, OK1MHW a OK1PI

Bohoušek OK1PBB - 1

Bohoušek OK1PBB - 1

Bohoušek OK1PBB - 2

Bohoušek OK1PBB - 2

Bohoušek OK1PBB - 3

Bohoušek OK1PBB - 3

Ivan OK1PI

Ivan OK1PI

Bohoušek s jeho výbornou, jemnou Bohoušovicí

Bohoušek s jeho výbornou, jemnou Bohoušovicí

OK1AIJ a OK1PBB

OK1AIJ a OK1PBB

A zase pohled do centra dění, pod buřtovník

A zase pohled do centra dění, pod buřtovník

OK1FPL team

OK1FPL team

Míra OK1MNI a záda Edy OK1HEH

Míra OK1MNI a záda Edy OK1HEH

Ještě jednou Míra OK1MNI

Ještě jednou Míra OK1MNI

Ivan OK1PI a Míla OK3MR s dcerou Lenkou

Ivan OK1PI a Míla OK3MR s dcerou Lenkou

OK1MHW,OK1PI, OK3MR, Lenka, OK1AIJ

OK1MHW,OK1PI, OK3MR, Lenka, OK1AIJ

OK1HEH, OK1PBB a Iva moje XYL

OK1HEH, OK1PBB a Iva moje XYL

Diskuze u plotu

Diskuze u plotu

OK1HEH, OK1PBB, OK2PLH a OK1DNZ

OK1HEH, OK1PBB, OK2PLH a OK1DNZ

OK1AIJ, OK1PI a OK3MR s dcerou

OK1AIJ, OK1PI a OK3MR s dcerou

YL krouzek

YL krouzek

Malý Kuba unaven provozem

Malý Kuba unaven provozem

PDM a Kubík

PDM a Kubík

Vojta a Honza OK1JD PDM

Vojta a Honza OK1JD PDM

Ještě jednou PDM

Ještě jednou PDM

Dopolední sněm

Dopolední sněm

Marten konzultuje meteosituaci

Marten konzultuje meteosituaci

OK1CMA coby rosničkář

OK1CMA coby rosničkář

Kamil OK1AIJ předvádí SOTA vybavení

Kamil OK1AIJ předvádí SOTA vybavení

Závrtný SOTA stožár

Závrtný SOTA stožár

Eda OK1HEH

Eda OK1HEH

Testuje se Kamilovo SOTA vybavení

Testuje se Kamilovo SOTA vybavení

Míra OK1MNI v diskuzi

Míra OK1MNI v diskuzi

OK1AIJ, OK1MNI a OK1PI

OK1AIJ, OK1MNI a OK1PI

U kulatého stolu pod buřtovníkem

U kulatého stolu pod buřtovníkem

OK1AIJ a OK1FCR - QSO do PDM

OK1AIJ a OK1FCR - QSO do PDM

OK1AIJ, OK1FCR a OK1JD

OK1AIJ, OK1FCR a OK1JD

OK3MR, OK1AIJ a OK1FCR

OK3MR, OK1AIJ a OK1FCR

OK1FPL, OK1MNI, OK1PI, OK3MR OK1AIJ a OK1FCR

OK1FPL, OK1MNI, OK1PI, OK3MR OK1AIJ a OK1FCR

Kubík si hraje s kanystry

Kubík si hraje s kanystry

Přijel se na nás tradičně taky podívat Josef OK1VKC

Přijel se na nás tradičně taky podívat Josef OK1VKC

OK1VKC a diskuzní kroužek

OK1VKC a diskuzní kroužek

Bohoušek OK1PBB a moje XYL ukrytá za Bohoušovicí

Bohoušek OK1PBB a moje XYL ukrytá za Bohoušovicí

Marten OK1CMA se chysta zahrát na kytaru

Marten OK1CMA se chysta zahrát na kytaru

Že by zahrál ohnivé tango ?

Že by zahrál ohnivé tango ?

I hudební nástroj se dá použít jako palivo

I hudební nástroj se dá použít jako palivo

OK1CMA žhaví nástroj

OK1CMA žhaví nástroj

Je nažhaveno

Je nažhaveno

Poslední koncert

Poslední koncert

U kulatého stolu je veselo

U kulatého stolu je veselo

Výčepní pult

Výčepní pult

Už zbývá skoro jenom samotný obal

Už zbývá skoro jenom samotný obal

Láďa OK1FCR

Láďa OK1FCR

OK1MHW, OK1AIJ

OK1MHW, OK1AIJ

Pivní zátiší

Pivní zátiší

Jedno z posledních točení

Jedno z posledních točení

U pípy je vždycky rušno, zvláště když toho už v sudu moc  nezbývá

U pípy je vždycky rušno, zvláště když toho už v sudu moc nezbývá

Foto OK1FRD

všechna práva vyhražena

© 2014

Home