OK1KCR v minulém tisíciletí -5-

    Toto jsou obrázky, které nafotil Vláďa OK1SVB na Vestci během Polního dne pravděpodobně v roce 1982.
Obrázky nejsou přesně chronologicky za sebou a nejsou taktéž nikterak jinak tříděny.

!! UPOZORNĚNÍ !!
Autorem snímků je OK1SVB.
Bez jeho výslovného souhlasu je jakékoliv další zveřejňování, nebo použití k jiným účelům, ať už v elektronické nebo papírové formě zakázáno!


  archiv-e-ok1kcr
 |  1 2  |   následující>  

Foto Vláďa OK1SVB

všechna práva vyhražena

@ 2016

Home